Formularz wyjazdu studenckiego

Imię i Nazwisko (wymagane)

e-mail (wymagane)

PESEL (wymagane)

Adres (wymagane)

Telefon (wymagane)

Rodzaj apartamentu

Preferowane miejsce wyjazdu (gwarantowana Warszawa, Wrocław, Katowice)

Imię i nazwisko osoby polecającej

Zakwaterowanie (tu wpisz z jakimi osobami chcesz być w apartamencie)

Uwagi

Akceptuję warunku uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez MAXTOR

Klient oświadcza że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z prowadzoną przez MAXTOR działalnościa gospodarczą w tym dla celów informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 1997 nr 133, poz. 683)